Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


 website Okra Kristus Koning bijgewerkt dec 2016

OKRA KRISTUS KONING wie zijn wij?
Sinds 20 april 2006 is OKRA trefpunt 55+ de nieuwe benaming voor de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG).
Achter deze naam schuilt een ganse filosofie:
 
O van openheid en ontmoeting
Openheid naar verandering, naar andere generaties gepensioneerden
Ontmoeting (met leeftijdsgenoten): zich samen ontspannen, samen sporten en bewegen, samen reizen, samen leren, samen creatief zijn
 
K van kristelijke levensvisie is en blijft voor onze vereniging dé bron van inspiratie en motivatie. Waarden als solidariteit, naastenliefde en aandacht voor de zwaksten blijven onze kernwaarden.
 
R van respect voor elke mens: voor alle ouderen en in het bijzonder voor de oudsten en de zwaksten
 
A van actief: ouderen kansen bieden om te blijven deelnemen aan het sociale en culturele leven door het organiseren van activiteiten. Maar ook de A van actievoeren voor een betere samenleving en voor de rechtvaardige belangen van ouderen.
 
Hoe deze filosofie in de praktijk wordt omgezet bij OKRA Kristus Koning kan je terugvinden in de activiteitenkalender van onze bloeiende beweging.